Kłótnia o czołg z pierwszej Brygady Pancernej, który stanął tam w 1962 roku z okazji wizyty pierwszego sekretarza KPZR Nikity Chruszczowa.

Pomorski Konserwator Zabytków chce go oddać Lubuskiemu Muzeum Wojskowości. Tłumaczy, że takim eksponatem może zająć się jedynie profesjonalne muzeum. Z czołgiem nie chcą się rozstać miłośnicy historii Westerplatte.

Z Michałem Wierzbowskim, historykiem, miłośnik historii Westerplatte oraz Marcinem Tymińskim, rzecznikiem pomorskiego konserwatora zabytków rozmawiał reporter RMF FM Wojciech Jankowski: