Nie potwierdzają się zarzuty prasy i niektórych polityków wobec

zespołu lustracyjnego MSWiA, kierowanego przez Krzysztofa Bondaryka.

Zespół ten oprócz informacji potrzebnych do lustracji miał także

zbierać informacje obyczajowe kompromitujące polityków.

Zarzuty te badała dzisiaj sejmowa komisja do spraw służb specjalnych.

Połowie wysłuchali wyjaśnienń ministra Janusza Pałubickiego,

nadzorującego MSWiA, Bogdana Borusewicza, kierujacego resortem oraz

najbardziej zaintereswonego, wice-ministra Bondaryka.

CEBULKA czas: 0:33 sek. (paszczodźwięk)