Nadeszła wiosna, a razem z nią roztopy. Stopniowo wzrasta poziom wody w rzekach. Niektóre regiony kraju zagrożone są podtopieniami. Ogłoszono już ostrzeżenia hydrologiczne dla kilku województw.

W województwie śląskim wzrasta poziom wody w dorzeczach Wisły i Soły. W tej chwili stan ostrzegawczy przekroczony jest na Brynicy. Pogarsza się także sytuacja na rzekach Przemszy i Pszczynce.

W województwie podlaskim w ciągu najbliższej doby wzrośnie poziom wody na Narwi i Biebrzy. Podobnie będzie w województwie mazowieckim na rzekach Orzyca i Omulwia i w Warmińsko-Mazurskiem w zlewni Gubra, Węgorapy i Gołdapy.

W ciągu najbliższej doby przekroczą stan alarmowy Bug w Wyszkowie oraz Liwiec w Zaliwiu-Piegawkach. Natomiast we Frankopolu poziom wody będzie zbliżony do stanu alarmowego.