Od dziś pułkownik Witold Pilecki. Jak dowiedział się reporter RMF FM Grzegorz Kwolek minister obrony narodowej wieczorem podpisał awans dla zamordowanego przez komunistyczne władze bohatera podziemia. Wnioski o awans na stopień generalski dla rotmistrza Pileckiego złożyły - młodzieżówka PiS i środowiska kombatanckie. Taką decyzję może podjąć tylko prezydent Bronisław Komorowski.

Stowarzyszenia chciały stopnia generalskiego dla rotmistrza. Minister obrony, bez zgody prezydenta, może nadać stopień co najwyżej pułkownika. I tak się stało.

Przedstawiciele młodzieżówki PiS ponowili ponadto apel o postawienie na stołecznym pl. Wileńskim pomnika rotmistrza Pileckiego w miejscu, w którym dotychczas stał pomnik Braterstwa Broni (zwany pomnikiem "Czterech Śpiących").

Projekt uchwały w tej sprawie zgłosili radni PiS, ale nie został on wprowadzony do porządku obrad Rady Warszawy.

Pomniki rotmistrza stoją już w Krakowie, Wrocławiu i Katowicach.

Witold Pilecki (1901-1948) ps. Witold i Druh, był rotmistrzem kawalerii Wojska Polskiego, współzałożycielem Tajnej Armii Polskiej, żołnierzem Armii Krajowej, uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej, a także więźniem Auschwitz-Birkenau i organizatorem konspiracji w obozie. Oskarżony o działalność wywiadowczą na rzecz rządu RP na emigracji, został skazany przez władze PRL na karę śmierci i zamordowany 25 maja 1948 roku w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie.

(j.)