Najwyższa Izba Kontroli skrupulatnie skontrolowała wydatki na zagraniczne podróże Magdaleny Gaj – donosi „Fakt”. „Podejmując decyzje o zagranicznych wyjazdach delegacji Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz liczbie jej uczestników, Urząd nie kierował się zawartym w ustawie o finansach publicznych wymogiem dokonywania wydatków w sposób celowy i oszczędny” – podkreśla, cytując stanowisko Izby, która zakwestionowała pięć wyjazdów pani minister kosztujących w sumie 200 tysięcy złotych. Te pieniądze pochodziły oczywiście z kieszeni podatników.

"Kontrolerzy NIK zakwestionowali wyjazd do Meksyku za 37 tys. zł, do Chin za 69 tys. zł (w tym prawie 28 tys. zł za same bilety lotnicze w klasie biznes), Burkina Faso za 42 tys. zł, Bahrajnu za 48 tys. zł i Tajlandii za 8000 zł" - wylicza "Fakt". Niektóre z tych podróży - jak podkreśla Izba - miały miejsce już po "uzyskaniu przez prezesa UKE informacji od ministra finansów o bardzo trudnej sytuacji budżetu oraz pilnej konieczności podjęcia działań oszczędnościowych".

Tabloid podkreśla, że mimo kontrowersji wokół jej wyjazdów, prezes UKE dalej trwa na stanowisku i podróżuje.

W piątkowym "Fakcie" także:

- Kariera Sikorskiego: Z bloku do lordowskiej posiadłości

- Tak w knajpach załatwia się posady

-  Upały już wracają