Kolegium IPN kontynuuje konkurs na szefa Instytutu, chociaż w Dzienniku Ustaw opublikowano już nowelizację ustawy o IPN, przewidującą inny tryb wyboru szefa tej instytucji - informuje "Gazeta Wyborcza". Zdaniem członka Kolegium prof. Andrzeja Paczkowskiego, wewnętrzna opinia prawna IPN mówi, że wejście w życie nowelizacji nie wstrzymuje wszczętej wcześniej procedury.

Paczkowski przyznaje jednak, że według innej opinii prawnej konkurs nie może być kontynuowany. Ale jak tłumaczy zaczęliśmy i powinniśmy skończyć w imię zasad, bez nadziei na sukces, bo przecież wiadomo, że to działanie czysto symboliczne. Dodaje, że nie jest przekonany do działań symbolicznych.

Do 21 maja muszą zgłosić się kandydaci. Do 31 maja Kolegium zaplanowało ich przesłuchania i to powinno zakończyć procedurę, gdyż wiadomo, że wybrana ewentualnie osoba nie będzie zaakceptowana przez Sejm.

Dwa dni temu w Dzienniku Ustaw ukazała się nowelizacja ustawy o IPN. 14 dni od publikacji (czyli 27 maja) ustawa zacznie obowiązywać. Przewiduje, że w miejsce Kolegium IPN powołana zostanie Rada (wyłoniona m.in. przez wydziały historii wyższych uczelni), która zaopiniuje kandydata na prezesa IPN.