90 milionów złotych rekompensat otrzymają zabużanie, którzy po II wojnie światowej zostali przymusowo przesiedleni – szacuje Ministerstwo Skarbu Państwa. Na pieniądze oczekuje około 10 tysięcy osób. Jednak liczba ta może wzrosnąć. Termin składania wniosków o przyznanie rekompensaty mija 31 grudnia.

Zabużanie zostali repatriowani w latach 1944-1952 z terenów polskich Kresów wschodnich na podstawie układów zawartych w 1944 r. przez Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego z republikami radzieckimi.

Przypomnijmy. Polska zobowiązała się do wypłacenia odszkodowania zabużańskim repatriantom (w latach 1944-1953 było ich 1,75 mln). Począwszy od 1946 roku polskie prawo przewidywało, że poszkodowani mają możliwość odszkodowania "w naturze" - mogli kupować ziemie należące do państwa, potrącając koszty dóbr, pozostawionych na wschodzie. Najczęściej jednak okazywało się, że państwo nie ma wystarczającej ilości ziemi, by spełnić wymagania poszkodowanych.