Ponad 350 tysięcy tegorocznych maturzystów przystąpiło w poniedziałek do egzaminu z języka angielskiego. Chęć zdawania egzaminu z tego właśnie języka zadeklarowało 3/4 maturzystów. 83 procent z nich wybrało poziom podstawowy; 17 procent - poziom rozszerzony.

Maturzyści, którzy już skończyli pisać egzamin na poziomie podstawowym przyznają, że są zadowoleni:

W tym roku po raz pierwszy maturzyści zdają egzamin tylko na jednym wybranym przez siebie poziomie. W latach ubiegłych wszyscy maturzyści musieli zdawać egzamin na poziomie podstawowym, dopiero potem chętni mogli przystąpić do egzaminu na poziomie rozszerzonym.

Zdający egzamin na poziomie podstawowym musieli odpowiedzieć na pytania do nagranych tekstów: zapowiedzi programów telewizyjnych, informacji o huraganie oraz wywiadu z opiekunką do dziecka. Odpowiadali także na pytania na temat zamieszczonych tekstów, między innymi fragmentu folderu o muzeach w Edynburgu. Trzeba było też napisać zaproszenie dla koleżanek i kolegów z kursu językowego na przyjęcie pożegnalne i list do przyjaciela o swoim zwierzątku domowym.

Zdający egzamin na poziomie rozszerzonym odpowiadali na pytania do nagranych wypowiedzi na temat obozu młodzieżowego, opinii o zjawisku graffiti oraz wywiadu z nastoletnim biznesmenem. Pytania dotyczyły też zamieszczonych tekstów, między innymi fragmentów przewodnika po Dubaju oraz powieści Nicka Hornbiego "Jak być dobrym". Maturzyści musieli też do wyboru napisać: rozprawkę o tym, dlaczego coraz więcej młodych ludzi chce studiować w Wielkiej Brytanii, opowiadanie o przestępcy złapanym na gorącym uczynku lub recenzję z wystawy.

Na egzaminie pisemnym maturzyści zdają obowiązkowo: język polski, język obcy i wybrany przedmiot (lub przedmioty - maksymalnie trzy).

Drugim, najpopularniejszym językiem obcym, wybieranym przez abiturientów jest język niemiecki - wybrało go 17 procent zdających, trzecim - rosyjski - 6 procent. Francuski wybrał procent uczniów; włoski i hiszpański - mniej niż procent. 22 osoby chcą zdawać egzamin z języka słowackiego, 16 z języka szwedzkiego, a 8 z portugalskiego.

Egzaminy z języków znalazły się także w grupie przedmiotów do wyboru. 175 maturzystów zadeklarowało, że przystąpi do egzaminu z łaciny i kultury antycznej, 6 - z greki i kultury antycznej, a 29 - z języka kaszubskiego.

Abiturienci ze szkół dla mniejszości narodowych mają jeszcze obowiązkowe egzaminy pisemne i ustne z języka narodowego: 279 osób przystąpi do egzaminu z białoruskiego, 120 z ukraińskiego i 42 z litewskiego.