Kolejni maturzyści mierzą się z pisemnymi egzaminami. Dziś kolej na tych, którzy wybrali geografię i historię muzyki.

Geografia jest najczęściej wybieranym przez maturzystów przedmiotem – zdaje ją 37 procent abiturientów. Zaraz po niej jest wiedza o społeczeństwie i biologia.

Prawie trzy czwarte tych, którzy wybrali egzamin z geografii zdaje go na poziomie podstawowym, 26 proc. – na poziomie rozszerzonym. Największą popularnością przedmiot ten cieszy się wśród abiturientów techników – zdaje go aż 49 proc. z nich. W liceach profilowanych i uzupełniających do egzaminu z geografii przystąpiło po 42 proc. maturzystów, w technikach uzupełniających – 40 proc., a w liceach ogólnokształcących – 30 proc.

Po południu ma się odbyć egzamin z historii muzyki. Zdawać go będzie 912 maturzystów, a więc ułamek procenta wszystkich abiturientów. Największą popularnością historia muzyki cieszy się wśród maturzystów z liceów ogólnokształcących i szkół muzycznych. 43 proc. zdających egzamin z tego przedmiotu chce go zdawać na poziomie rozszerzonym.

Maturę w całej Polsce zdaje w tym roku ponad 460 tys. uczniów. Część pisemna nowej matury rozpoczęła się w piątek 4 maja, potrwa do 23 maja. Równolegle do niej trwa sesja ustnych egzaminów maturalnych, która zakończy się 31 maja.

Maturzyści zdają obowiązkowo trzy egzaminy pisemne: język polski, język obcy i wybrany przedmiot (lub przedmioty – maksymalnie trzy). Do tego muszą zdać dwa obowiązkowe egzaminy ustne – z języka polskiego i języka obcego nowożytnego – które przeprowadzane będą w szkołach przez pracujących w nich nauczycieli.