Matura 2016: Na zakończenie sesji pisemnej - języki mniejszości narodowych

Wtorek, 24 maja 2016 (07:59)

Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych przystąpią dziś do egzaminów pisemnych z języków narodowych - białoruskiego, ukraińskiego i litewskiego. Odbędą się też egzaminy z kaszubskiego i łemkowskiego oraz z różnych przedmiotów zdawanych w językach obcych. Dziś jest też ostatni dzień tegorocznej sesji pisemnych egzaminów maturalnych.

Egzamin pisemny z języka narodowego jest dla abiturientów ze szkół dla mniejszości narodowych obowiązkowym pisemnym egzaminem maturalnym obok obowiązkowych egzaminów pisemnych z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki (obligatoryjnych na poziomie podstawowym) oraz jednego przedmiotu z tzw. grupy przedmiotów dodatkowych (na poziomie rozszerzonym). Muszą oni też zdać trzy obowiązkowe egzaminy ustne - z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i języka ojczystego.

Egzaminy pisemne na poziomie podstawowym rozpoczęły się o godzinie 9.00. Po południu o godzinie 14.00 część maturzystów przystąpi dodatkowo do egzaminów pisemnych na poziomie rozszerzonym. Egzamin na poziomie podstawowym potrwa 170 minut, a na poziomie rozszerzonym - 180 minut.

Z danych CKE wynika, że wśród abiturientów zdających matury z języków mniejszości narodowych najliczniejszą grupę stanowią piszący egzamin z języka białoruskiego - 199 osób. Drugą co do liczebności grupę stanowią zdający z języka ukraińskiego - 82 osoby; litewski ma zdawać 35 osób.

Białoruski na poziomie rozszerzonym chce zdawać 11 osób, ukraiński - 18, litewski - 28 osób.

Języki kaszubski i łemkowski są na maturze w grupie przedmiotów dodatkowych do wyboru; to oznacza, że tegoroczni absolwenci mogą je zdawać tylko na poziomie rozszerzonym. Egzaminy te przeprowadzone zostaną rano. Według CKE, chęć zdawania egzaminu z kaszubskiego zadeklarowały 23 osoby, a z łemkowskiego - dwie osoby.

Dziś przeprowadzone zostaną też pisemne egzaminy z różnych przedmiotów - matematyki, historii, geografii, biologii, chemii oraz fizyki z astronomią - w językach obcych. Do egzaminów tych przystępują absolwenci szkół dwujęzycznych.

Egzaminy te trwać będą po 80 minut. Rozpoczynać się będą o różnych godzinach. Pierwszy z nich - egzamin z matematyki - ma zacząć się o godzinie 9.00. Kolejny - z historii - rozpocznie się o godz. 10.35. Następne zaczynać się będą mniej więcej co półtorej godziny. Rozpoczęcie ostatniego z egzaminów - z fizyki z astronomią - zaplanowano na godz. 16.55.

Sesja egzaminów pisemnych potrwa do dziś, ustnych - do 27 maja.

(abs)

Artykuł pochodzi z kategorii: Polska