Olsztyński radny Platformy Obywatelskiej Jan Tandyrak musi zdecydować: chce być radnym czy prowadzić ogródek restauracyjny. Niby jedno z drugim się nie kłóci, ale problem jest: jako właściciel ogródka Tandyrak gospodarowałby mieniem komunalnym.

A przepisy zabraniają radnym prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem majątku gminy. Dlatego wojewoda warmińsko-mazurski Marian Podziewski uznał działalność Tandyraka za niezgodną z prawem.

Sam radny twierdzi, że jeśli zostanie zmuszony do wyboru między działalnością gospodarczą a mandatem radnego, wybierze to pierwsze.

A głosy w sprawie przedsiębiorczego radnego są w olsztyńskich kręgach władzy podzielone. Zdań opozycji i radnych Platformy Obywatelskiej wysłuchał reporter RMF FM Tomasz Sosnowski: