Podhalańscy goprowcy będą docierać do zaginionych osób za pomocą tzw. cyfrowych map GIS i urządzeń nawigacji GPS – informuje "Dziennik Polski". Jeszcze w tym roku Centrum Koordynacji Ratownictwa Górskiego w Rabce uruchomi projekt informatyczny, dzięki któremu prowadzenie akcji ratowniczych będzie szybsze i łatwiejsze.

Stosowanie wyłącznie nawigacji satelitarnej GPS pozwala określić jedynie miejsce, gdzie znajduje się dany obiekt, czyli jego współrzędne, ale nie wiadomo, jak wygląda droga prowadząca do celu. Obraz jest dwuwymiarowy - tłumaczy dr Sławomir Piróg, kierownik Zespołu Geodezji i Baz Danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, który realizuje projekt dla GOPR.

Teraz te dwa systemy - GIS i GPS zostaną równocześnie wykorzystane. Planujemy do końca tego roku wyposażyć centrum w Rabce w sprzęt i oprogramowanie, dzięki któremu prowadzący akcję będzie wyznaczał na cyfrowych mapach optymalne trasy i obszar działań dla ratowników wyposażonych w urządzenia GPS z mapami terenu - opisuje Piróg.

Na urządzeniach tych będzie widoczna pozycja ratownika lub psa biorącego udział w akcji oraz różne trasy do przejścia dla każdego ratownika, aby dzięki temu jak najszybciej odszukać zaginionych.