11 osób zostało ewakuowanych po wycieku gazu w zakładach sprzętu AGD przy ul. Technicznej w Łodzi. 9 pracowników trafiło na obserwację do Instytutu Medycyny Pracy.

Prawdopodobną przyczyną wycieku była awaria maszyny, która wykorzystywała polipropylen do produkcji podzespołów z tworzyw sztucznych do sprzętu AGD. Substancja już została zabezpieczona przez strażaków.