Były prezydent Lech Wałęsa zgłosił Międzynarodowe Stowarzyszenie "Memoriał" do Pokojowej Nagrody Nobla za 2015 rok. W swoim liście do Norweskiego Komitetu Noblowskiego napisał, że "Memoriał godnie kontynuuje wysiłki jednego ze swoich założycieli, laureata Pokojowej Nagrody Nobla, akademika Andrieja Sacharowa i sam na nią też bez wątpienia zasługuje".

Memoriał powstał w Związku Radzieckim w 1988 roku, w czasach Pierestrojki (...), głównym celem organizacji jest odkrywanie i przybliżanie opinii publicznej prawdy o strasznych represjach z czasów radzieckich - napisał Wałęsa w liście. Dodał, że "dzięki ogromnym wysiłkom ludzi Stowarzyszenia, światło dzienne ujrzały setki tysięcy skrywanych przez lata dokumentów".

Wałęsa podkreślił w swojej nominacji, że "Memoriał" podejmuje też próby zbudowania w Federacji Rosyjskiej społeczeństwa obywatelskiego. Stowarzyszenie prowadzi liczne akcje oświatowe, stale monitoruje przypadki łamania praw człowieka, jako jedna, a czasem już i jedyna organizacja stale wypowiada się w ważnych dla życia narodu, drażliwych kwestiach - czytamy w liście.

Pod koniec stycznia Sąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej oddalił wniosek ministerstwa sprawiedliwości o rozwiązanie Memoriału, uznając spełnił on wszystkie żądania dotyczące funkcjonowania stowarzyszenia, które były powodem wniosku. Postępowanie przed Sądem Najwyższym trwało od 13 listopada 2014 roku.

Pokojowa Nagroda Nobla ufundowana testamentem szwedzkiego przemysłowca i wynalazcy dynamitu Alfreda Nobla, przyznawana jest od 1901 roku, "ludziom i organizacjom, którzy wykonali największą lub najlepszą pracę na rzecz braterstwa między narodami, likwidacji bądź ograniczenia stałych armii i udziału oraz promowania kongresów pokojowych".