W wielu miastach Polski brakuje ławników. Każdy, kto ukończył 30 lat, a jest przed 70 rokiem życia, ma wykształcenie co najmniej średnie oraz dużo wolnego czasu, może brać udział w wymierzaniu sprawiedliwości.

Termin zgłoszeń upływa w sobotę. Chętnych jednak brakuje, dlatego sprawa urasta do rangi poważnego problemu.

W bydgoskim sądzie rejonowym i okręgowym potrzeba 440 ławników - do tej pory zgłosiło się 100 chętnych. W Grudziądzu, gdzie potrzeba 66 ławników do wczoraj zgłosiło się 6 osób, w Toruniu potrzeba 200 - zgłosiło się 111 kandydatów.

Zupełnie inna sytuacja miała miejsce 4 lata temu. Wówczas na jedno miejsce przypadało nawet kilku kandydatów.