Łatwiej będzie wyrobić paszport. Prezydent podpisał nowelę ustawy

Czwartek, 6 grudnia 2012 (19:11)

Bronisław Komorowski podpisał nowelę ustawy o paszportach. Przewiduje ona m.in., że wniosek o ten dokument będzie można złożyć w dowolnym urzędzie wojewódzkim. Nowe przepisy mają też ułatwić uzyskanie paszportu tymczasowego.

Teraz wniosek o paszport należy składać w urzędzie właściwym dla miejsca zamieszkania. Zgodnie z nowymi przepisami organem paszportowym - właściwym do wydania paszportu lub do odmowy w kraju - będzie wojewoda, do którego wpłynie wniosek, a za granicą - konsul.

Nowela poszerza też katalog przypadków, w których może zostać wydany paszport tymczasowy. Będą mogły go otrzymywać osoby przebywające w Polsce i za granicą w udokumentowanych, nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową, np. zagranicznym kontraktem. Obecnie nie ma możliwości wydania paszportu tymczasowego osobie, która z uwagi na wykonywaną działalność zawodową musi pilnie wyjechać za granicę. Niejednokrotnie skutkowało to faktycznym brakiem możliwości wykonania obowiązków służbowych.

Nowela przewiduje też nowy sposób prowadzenia postępowań o wydanie drugiego paszportu. Teraz rozwiązania powierzają całość sprawy do realizacji ministrowi spraw wewnętrznych. Oznacza to, że wniosek o drugi paszport - niezależnie od miejsca zamieszkania w kraju bądź za granicą - trzeba składać w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Nowe rozwiązanie zakłada, że minister spraw wewnętrznych będzie wydawał decyzję w sprawie wyrażenia zgody, bądź też odmowy na wydanie drugiego paszportu, a przyjęcia wniosku i wydania drugiego paszportu dokona dowolny - wybrany przez obywatela - organ paszportowy.

Nowela wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Artykuł pochodzi z kategorii: Polska

RMF FM/PAP