Książeczka zdrowia dziecka. Dziś wchodzi w życie ustawa

Piątek, 28 sierpnia 2015 (07:21)

Dziś wchodzą w życie przepisy, zgodnie z którymi książeczki zdrowia dziecka staną się elementem dokumentacji medycznej. Wzór nowych książeczek nie jest jeszcze znany. Minister zdrowia stosowne rozporządzenie powinien wydać do 28 lutego przyszłego roku.

Zgodnie z nowelą ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ujednolicone zostaną wzory niektórych rodzajów dokumentacji medycznej, w szczególności wzór książeczki zdrowia dziecka.

Ujednolicenie wzorów dokumentacji medycznej ma umożliwić pełne udokumentowanie przebiegu działań profilaktycznych i leczniczych, szybkie odnajdywanie informacji istotnych dla dalszego leczenia oraz zachowanie wiarygodności tych informacji.

Dzięki nowelizacji ustawy książeczka zdrowia dziecka staje się rodzajem dokumentacji medycznej - zarówno lekarze, jak i rodzice będą mieli łatwy dostęp do historii leczenia dziecka - powiedział rzecznik praw dziecka Marek Michalak, który od dawna apelował o wprowadzenie książeczki zdrowia dziecka jako dokumentu państwowego.

Podkreślił, że książeczka pozwoli na gromadzenie i utrwalenie informacji o stanie zdrowia dziecka, przebiegu jego leczenia, szczepieniach, badaniach, zabiegach itp. Dodał, że w książeczce powinny znaleźć się również informacje dotyczące leczenia stomatologicznego czy zaleceń dietetycznych. Jego zdaniem książeczka wymusi konieczność okresowych, szczegółowych badań, czego konsekwencją będzie szybsze leczenie i unikanie wielu tragedii.

Dotychczas wydawanie książeczki zdrowia dziecka było jedynie elementem dobrej praktyki oddziałów noworodkowych; ich forma i zawartość były różne.

(j.)

 

Artykuł pochodzi z kategorii: Polska