Kosztowna porażka Polski. Straciliśmy 400 mln zł

Czwartek, 16 października 2014 (12:05)

Polska przegrała w Trybunale Unii Europejskiej i nieodwołalnie straciła około 400 mln złotych z unijnej kasy. Trybunał Unii Europejskiej w Luksemburgu oddalił polską skargę na decyzję unijnego sądu w sprawie dopłat dla rolników. Trybunał podtrzymał decyzję sądu pierwszej instancji, czyli przyznał rację Komisji Europejskiej.

Chodzi o to, że Komisja stwierdziła nieprawidłowości w obliczaniu dopłat dla rolników. Po kontrolach przeprowadzonych przez audytorów, uznała w 2010 roku, że unijny system komputerowych map gruntów nie działa w Polsce, jak należy. Właśnie w oparciu o ten system przyznawane są rolnikom dopłaty bezpośrednie.

Audytorzy Komisji wykryli błędy we wdrożonym przez Polskę skomputeryzowanym systemie informacji geograficznych LPIS-GIS. Stwierdzili, że system ten nie był zaktualizowany w odniesieniu do pewnej liczby działek, zawierał błędy, luki i rozbieżności, a wynikające z niego dane często nie odpowiadały rzeczywistości. Polska broniła się, twierdząc, że system LPIS-GIS jest funkcjonalny, precyzyjny, wiarygodny i aktualny, a Komisja była regularnie informowana o programie budowy i modernizacji LPIS-GIS. Bruksela odebrała wówczas Polsce prawie 400 mln złotych. Polska zaskarżyła decyzję Komisji i po raz pierwszy przegrała w sądzie pierwszej instancji w lutym 2013 r. Warszawa zaskarżyła tę decyzję i teraz znowu przegrała.

Dzisiejsza decyzja oznacza, że pieniądze ostatecznie przepadły. W dodatku nasz kraj został obciążony kosztami postępowania.

(mpw)

Artykuł pochodzi z kategorii: Polska

Katarzyna Szymańska-Borginon