Resort zdrowia chce zakazać koncernom farmaceutycznym wręczania prezentów lekarzom w zamian za przepisywanie przez nich recept na leki refundowane - pisze "Gazeta Wyborcza". Z przeprowadzonych badań wynika, że na prezenty dla lekarzy - koncerny farmaceutyczne przeznaczają blisko 900 mln złotych rocznie.

Ministerstwo Zdrowia chce z takimi praktykami skończyć. Lada dzień rozpatrywany ma być przez parlament projekt ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, który przewiduje zakaz przyjmowania korzyści materialnych przez lekarzy, apteki i hurtownie, jeżeli mogą one prowadzić do zwiększenia sprzedaży leków podlegających refundacji. Złamanie zakazu byłoby przestępstwem ściganym przez kodeks karny.

Dziś koncerny farmaceutyczne bez problemu korzystają z aptecznych dokumentacji, dzięki czemu wiedzą, jaki lekarz przepisał jaki lek. Po nowelizacji jeśli aptekarz przekazałby dane z recept koncernom, nadzór farmaceutyczny mógłby aptekę zamknąć.