Konferencja Naukowa "100 lat kryminalistyki" - zorganizowana przez Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wraz z Ośrodkiem Szkolenia przy Zarządzie Wojewódzkim NSZZP w Krakowie, Wydziałem Matematyki Stosowanej, Wydziałem Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji oraz Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica.

Patronat honorowy nad konferencją objął Piotr Ćwik - Wojewoda Małopolski, nadinsp. dr Krzysztof Pobuta - Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka - Jego Magnificencja Rektor Akademii Górniczo - Hutniczej, insp. dr n. med. Radosław Juźwiak - Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, insp. Paweł Dzierżak - Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach oraz prof. dr hab. Paweł Kościelniak - Kierownik Zakładu Chemii Analitycznej UJ.

 

Celem konferencji i tematem przewodnim jest przedstawienie procesu powstawania i rozwoju różnych dziedzin kryminalistyki na przestrzeni wieku, a także innowacyjnych rozwiązań technologicznych, usprawniających pracę służb zajmujących się skutecznym zwalczanie przestępstw. Biegli, praktycy, pracownicy naukowi i zaproszeni goście zapoznają się z najnowszymi osiągnięciami technik kryminalistycznych oraz wykorzystaniem sprzętu do tych badań.