"Kwitnie instytucja donosu, którą SLD się brzydzi" - tak rzecznik

partii Andrzej Urbańczyk, komentuje złożenie przez posła KPN - Ojczyzna

wniosku o zlustrowanie posłów Sojuszu.

Z wnioskiem o zlustrowanie Leszka Millera, Włodzimierza Cimoszewicza i

Jerzego Jaskierni wystąpił do Sądu Lustracyjnego Michał Janiszewski.

Poseł KPN - Ojczyzna uważa, że ci politycy, skłamali w oświadczeniach

lustracyjnych pisząc - iż nie współpracowali ze spec-służbami PRL.

Janiszewski twierdzi, że ma na to dowody - zeznania świadków: między

innymi dwóch byłych szefów MSW. "Jaskiernia i Cimoszewicz byli na

listach ministrów Milczanowskiego i Macierewicza. Miller współpracował

z wywiadem Związku Radzieckiego" - to słowa posła Janiszewskiego.