Prezydent Lech Kaczyński zawetował ustawę o Krajowej Szkole Sądownictwa. Zastrzeżenia prezydenta dotyczą m.in. przepisu zobowiązującego głowę państwa do powoływania sędziów w określonym terminie. Zdaniem Lecha Kaczyńskiego przepis jest niezgodny z konstytucją.

Uchwalona na początku grudnia ustawa o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury wprowadza nowy model aplikacji sędziowskich i scentralizowanego kształcenia kadr na potrzeby sądownictwa i prokuratury. KSSiP ma zastąpić działające dotychczas Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury. Ustawa reguluje także kwestię asesorów sądowych. Instytucję tę za niezgodną z konstytucją uznał w ub. roku Trybunał Konstytucyjny.