Polskie pielęgniarski z licencjatem, które ukończyły szkołę po 2004 roku, będą miały prawo do automatycznego uznania ich kwalifikacji w państwach Unii Europejskiej. To uzgodnienia ministerstwa zdrowia z przedstawicielami Unii.

Do tej pory pielęgniarka z dyplomem licencjata musiała pracować przez 3 lata, żeby uznano jej kwalifikacje. Wciąż nie ma rozstrzygnięcia co do uznania kwalifikacji pielęgniarek, które kończyły licea medyczne albo medyczne szkoły pomaturalne i policealne.

W opinii przewodniczącej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Doroty Gardias, decyzja UE ułatwi wielu pielęgniarkom zdobywanie zatrudnienia poza granicami kraju i w związku z tym może się to przyczynić do wyjazdu za granicę wielu młodych przedstawicielek tego zawodu.