Kłopoty współpracownicy Leppera

Piątek, 9 marca 2007 (12:52)

Małgorzata Gut, współpracownica Andrzeja Leppera, która ostatnio pojawiła się przy okazji sprawy KRUS, ma poważne problemy z prawem. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie, której jest członkiem, wytoczyła jej postępowanie dyscyplinarne. Kobieta może stracić prawo wykonywania zawodu.

Przeciwko Gut toczy się aż 7 postępowań dyscyplinarnych. Rzecznik dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie zarzuca jej niestaranne wykonywanie czynności pod względem merytorycznym, nierzetelne rozliczanie się z klientami i wreszcie narażanie ich na niemożność ochrony interesów, ryzyko przegrania sporów a w konsekwencji narażenie na straty finansowe.

Postępowania toczą się od 3 lat, ale Gut ani razu nie stawiła się w sądzie dyscyplinarnym. Dopiero dzisiaj pierwszy raz przysłała wniosek o odroczenie rozprawy. Rzecznik dyscyplinarny będzie domagał się pozbawienia jej prawa wykonywania zawodu radcy prawnego. Wyrok sądu będzie ogłoszony dokładnie za tydzień, 16 marca. Według prasy, w styczniu Gut naciskała na prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczania Społecznego, by przetarg na obsługę prawną KRUS-u wygrała jej kancelaria prawna.

Artykuł pochodzi z kategorii: Polska

RMF FM - newsroom