400 żołnierzy, którzy wkrótce wyjadą na misję do Libanu, pożegnano uroczyście w Kielcach. Wojskowi będą służyć w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNIFIL. Siły te mają zapewnić przestrzeganie rozejmu między Izraelem a szyickim ugrupowaniem Hezbollah.

XXX zmianę sformował Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych. W jej skład weszli żołnierze 23. Bazy Lotniczej i oddziału specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, 1. Batalionu Drogowo- Mostowego w Dęblinie, Wrocławskiego Pułku Dowodzenia i 7. Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku. Ich misja ma potrwać pół roku.

UNIFIL to Tymczasowe Siły Zbrojne Narodów Zjednoczonych w Libanie, utworzone w wyniku rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ z 1978 roku. Do ich zadań należy potwierdzenie wycofania wojsk izraelskich, pomoc rządowi libańskiemu w ustanowieniu swojej władzy, przywrócenie pokoju i bezpieczeństwa w rejonie.