Na początku sierpnia zapadnie decyzja w sprawie wprowadzenia pod obrady Sejmu projektów uchwał w sprawie powołania sejmowej komisji śledczej ds. mediów – zapowiedział marszałek Marek Jurek. A na Wiejskiej leżą dwa projekty w tej sprawie.

Pierwszy PiS-owski - przewiduje powołanie komisji, która miałaby się zająć ostatnimi 16 latami pracy dziennikarzy, wpływem na ich pracę specsłużb i naruszaniem przez nich prawa społeczeństwa do rzetelnej informacji.

Drugi projekt Platformy Obywatelskiej zakłada powołanie komisji do zbadania sprawy inwigilacji dziennikarzy "Rzeczpospolitej".