W poniedziałek rozpoczynają się dodatkowe pisemne egzaminy maturalne dla tych, którzy nie mogli przystąpić do nich podczas majowej sesji egzaminacyjnej.

We wtorek przeprowadzony zostanie dodatkowy sprawdzian dla szóstoklasistów, a tego samego dnia i w środę - dodatkowy egzamin gimnazjalny.

Z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) wynika, że do dodatkowych egzaminów maturalnych ma przystąpić w całym kraju ponad 1700 osób, do dodatkowego sprawdzianu - około 1300 uczniów, do części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego - ponad 2400 uczniów, a do części matematyczno-przyrodniczej - prawie 2800.

Zgodnie z maturalnym terminarzem CKE, 4 czerwca o 9.00 rano ma być przeprowadzony egzamin z języka polskiego, a po południu o godz. 14.00 - z historii sztuki i historii muzyki.

Na 5 czerwca zaplanowano rano egzamin z wiedzy o społeczeństwie Dzień później - 6 czerwca - odbędzie się rano egzamin z języka angielskiego, po południu - z innych języków obcych.

11 czerwca przeprowadzony ma być rano egzamin z matematyki , a po południu - z fizyki i astronomii. Na 12 czerwca zaplanowano rano egzamin z biologii, a po południu - z chemii.

W ostatnim dniu dodatkowej sesji maturalnej – 13 czerwca - odbędzie się egzamin z geografii, a po południu - egzaminy z informatyki i różnych przedmiotów w językach obcych.

W dodatkowym terminie sprawdzian i egzamin gimnazjalny pisać będą ci uczniowie, którzy nie mogli tego zrobić wcześniej z powodów zdrowotnych lub losowych. Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego - warunkiem ukończenia gimnazjum.