Józef Pinior oskarżony o korupcję. Proces nie ruszył

Poniedziałek, 17 grudnia 2018 (10:24)

Proces Józefa Piniora – byłego senatora Platformy Obywatelskiej i jego asystenta Jarosława Wardęgi nie rozpoczął się. Asystent polityka nie stawił się w sądzie i nie odbiera korespondencji sądowej. Obaj są oskarżeni o korupcję, m.in. o przyjęcie co najmniej 40 tys. zł.


Przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia obok Józefa Piniora i jego asystenta Jarosława Wardęgi postawiono też trzy osoby współoskarżone o wręczanie łapówek. W poniedziałek przed sądem nie stawili się Jarosław Wardęga oraz Krystian S. jednak to nieobecność asystenta byłego senatora stanowił powód, dla którego proces się nie rozpoczął.

Jak poinformował sędzia Marek Górny, oskarżony nie odebrał korespondencji sądowej, w tym m.in. aktu oskarżenia, z którym się nie zapoznał, co jest przeszkodą dla rozpoczęcia procesu. Na dodatek wypowiedział pełnomocnictwa swoim dotychczasowym obrońcom.


Z tego powodu obrońców nie było na październikowym organizacyjnym posiedzeniu. Sąd postanowił wyznaczyć datę kolejnego posiedzenia w tej sprawie na 11 lutego. W pierwszej kolejności zostaną rozpatrzone wnioski oskarżonych Krystiana L. i Albina M. o wyłączenie jawności procesu - tłumaczył sędzia.

Śledztwo w tej sprawie prowadził Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu.

O co oskarżono Piniora?

Józef Pinior został oskarżony o przyjęcie korzyści majątkowej w kwocie co najmniej 40 tys. zł w zamian za załatwienie w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie korzystnego rozstrzygnięcia sprawy Tomasza G., biznesmena inwestującego na Dolnym Śląsku. Do popełnienia tego przestępstwa miało dojść w 2015 r. O współudział został też oskarżony asystent senatora Jarosław Wardęga.

Biznesmen Tomasz G. został oskarżony m.in. o udzielenie korzyści majątkowej osobom pełniącym funkcje publiczne w Ministerstwie Infrastruktury i w Państwowej Straży Pożarnej.

Pinior i jego asystent zostali również oskarżeni o przyjęcie w 2015 r. obietnicy korzyści majątkowej w postaci 20 tys. zł oraz przyjęcie korzyści majątkowej w kwocie odpowiednio 6 tys. zł i 5 tys. zł od podejrzanych Albina M. i Krystiana S. Według Prokuratury Krajowej w zamian za te pieniądze oskarżeni podjęli się załatwienia koncesji na wydobywanie kopalin i powoływali się na wpływy w instytucjach państwowych i samorządowych.

Albin M. i Krystian S. zostali oskarżeni o wręczenie korzyści majątkowej senatorowi i jego asystentowi. Jej część miała zostać przekazana pracownikom zatrudnionym w określonych instytucjach państwowych i samorządowych w celu załatwienia koncesji.

Pinior twierdzi, że udowodni swoją niewinność


Józef Pinior i Jarosław Wardęga (zgodzili się na podawanie nazwisk) zostali zatrzymani wraz z innymi osobami pod koniec 2016 roku. Były senator usłyszał zarzuty korupcji i płatnej protekcji. W grudniu 2016 roku poznański sąd prawomocnie oddalił wniosek prokuratury o jego aresztowanie. Pinior od początku deklaruje, że udowodni w sądzie swą niewinność.

W ubiegłym roku Pinior usłyszał zarzut oszustwa. Sprawa dotyczy podejrzenia wyłudzenia przez niego 5 tys. zł za fikcyjny wykład. Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej w Poznaniu bada też, czy nie doszło do sfałszowania podpisów wyborców na listach poparcia dla Józefa Piniora jako kandydata na senator. Śledztwo dotyczy wyborów w 2011 r. i w 2015 r.

Kim jest Józef Pinior?

Józef Pinior to jeden z historycznych liderów dolnośląskiej "Solidarności" w latach 80. Po 1989 r. był związany z różnymi formacjami lewicowymi. W latach 1998-1999 był wiceszefem Unii Pracy. W 2004 r. z ramienia Socjaldemokracji Polskiej dostał się do Parlamentu Europejskiego.

W 2011 r. jako bezpartyjny kandydat został senatorem z listy PO. Zarówno w PE, jak i w Senacie angażował się m.in. w wyjaśnianie sprawy więzień CIA w Polsce. W 2015 r. przegrał w wyborach do Senatu.

(mn)

Artykuł pochodzi z kategorii: Polska

RMF/PAP