Wiceminister spraw zagranicznych Przemysław Grudziński został dwadzieścia lat temu zarejestrowany jako tajny współpracownik kontrwywiadu PRL. Takie informacje pojawiły się w katalogach Instytutu Pamięci Narodowej, opublikowanych w Internecie.

Według katalogów IPN, 58-letni Grudziński został zarejestrowany w grudniu 1983 roku przez wydział I departamentu I MSW (wywiad) w kategorii "zabezpieczenie". Według dołączonego do katalogów słowniczka, kategoria ta to wieloznaczna, nie przesądzająca o charakterze zainteresowania forma rejestracji, mająca na celu "ochronę" osoby.

Grudziński miał zostać wyrejestrowany w maju 1986 roku z powodu "rezygnacji jednostki operacyjnej". W latach 1983-1985 interesowały się nim wydział IX Biura "B" MSW i oddział I Zarządu I Szefostwa Wojskowej Służby Wewnętrznej.

Katalog IPN podaje następnie, że we wrześniu 1987 roku Grudziński został zarejestrowany przez wydział I departamentu II MSW (kontrwywiad). Następnie 16 lipca 1988 roku kategorię zmieniono na TW o pseudonimie "Trojanowski". Dnia 21 grudnia 1989 roku wyrejestrowany z powodu rezygnacji jednostki operacyjnej - czytamy w katalogu IPN. Jedyne materiały archiwalne dotyczące rejestracji Grudzińskiego to zapisy ewidencyjne.

Ministrstwo Spraw Zagranicznych stwierdziło w oficjalnym oświadczeniu, że Grudzińskiego próbowano zwerbować, ale nigdy nie podjął on żadnej współpracy z organami bezpieczeństwa PRL.

Przemysław Grudziński zastąpił na stanowisku wiceministra Witolda Waszczykowskiego. Zajmuje się między innymi negocjacjami w sprawie tarczy antyrakietowej.