Zmniejszenie ryzyka konfliktu nuklearnego to obok spornego regionu Kaszmiru, główny temat dzisiejszych historycznych rozmów premiera Indii Atala Bihari Vajpayee i prezydenta Pakistanu Perveza Musharrafa. To pierwsze spotkanie przedstawicieli obu państw od dwóch lat.

Oba kraje dysponuje bronią atomową dlatego ważne jest aby prowadzone rozmowy doprowadziły do polepszenia wzajemnych stosunków. W razie zaostrzenia konfliktu Indie i Pakistan mogłyby zechcieć skorzystać ze swoich arsenałów a to z pewnością miałoby wpływ na bezpieczeństwo narodów całego świata.

Rozmowy mają być kontynuowane jutro rano. Według informacji podanej anonimowo przez członka jednej z delegacji, przedstawiciele ministerstw obrony obu krajów mają ogłosić w Agrze powstanie gorącej linii między dowódcami flot, przez którą mają oni informować się o działaniach na morzu. Tego typu telefoniczna gorąca linia łączący już szefów armii obu krajów, którzy rozmawiają przez nią w każdy wtorek. Gorące linie oraz inicjatywy zmierzające do zmniejszenia ryzyka nuklearnego są pozytywnym sygnałem w stosunkach między Indiami i Pakistanem - uważają obserwatorzy. Podczas przygotowań do szczytu, Indie zaproponowały, aby eksperci wojskowi i nuklearni z oby krajów spotkali się w celu wypracowania dalszych środków budowy zaufania i kwestii bezpieczeństwa. Natomiast tydzień przed szczytem w Agrze, prezydent Musharraf zaproponował podpisanie paktu o nieagresji, któremu do tej pory Pakistan był przeciwny.

Rys. RMF

22:55