Przez 20 lat władzom Polski udało się odzyskać zaledwie trzy poradzieckie nieruchomości - informuje "Życie Warszawy". Według szacunków MSZ do 28 czerwca 2009 r. Federacja Rosyjska posiadała w Warszawie 13 nieruchomości i dwie niedaleko stolicy.

Od czerwca ubiegłego roku strona rosyjska utraciła formalne prawa do czterech posiadłości przekazanych niegdyś ZSRR na tzw. ośrodki techniczne. Trzy spośród nich pozostają już we władaniu strony polskiej: przy ul. Ostrobramskiej 101, Połczyńskiej 10 i w gminie Karczew - informuje MSZ. Trwają też przygotowania do przejęcia nieruchomości przy ul. Bobrowieckiej 2b.

Z ustaleń gazety wynika jednak, że tylko nieruchomość przy ul. Ostrobramskiej jest własnością Skarbu Państwa. Na pozór jasna wydaje się też sprawa budynku przy al. Szucha 17/19, który był użytkowany przez Federację Rosyjską w celach dyplomatycznych, a teraz jest prawomocny wyrok sądu o wydaniu go spadkobiercom przedwojennych właścicieli.

MSZ przyznaje, że sprawy pozostałych nieruchomości użytkowanych przez ambasadę Federacji Rosyjskiej są przedmiotem dwustronnych konsultacji.