Premier Donald Tusk powierzył generałowi Maciejowi Huni pełnienie obowiązków szefa Agencji Wywiadu. Reporterzy RMF FM pierwsi informowali, że Hunia dotychczasowy szef Służby Wywiadu Wojskowego. jest stuprocentowym kandydatem na to stanowisko.

Generał kierował Zarządem Kontrwywiadu UOP, a następnie Departamentem Kontrwywiadu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Był też oficerem łącznikowym w Czechach.

Wczoraj obowiązki szefa Agencji Wywiadu przestał pełnić Andrzej Ananicz. Tusk powołał go trzy miesiące temu, by zrobił porządek po ekipie PIS-u. Ananicz zgodził się objąć stanowisko szefa AW tylko na pewien czas, bo jego plany zawodowe są związane z uniwersytetem.