Poziom hałasu emitowanego przez przelatujące myśliwce F 16-cie będzie stale monitorowany. Wokół bazy lotniczej w podpoznańskich Krzesinach powstanie system monitoringu akustycznego.

System, którego budowę nakazał wojsku wojewoda wielkopolski, ma być gotowy do końca roku. Pomoże ocenić, czy słuszne są skargi okolicznych mieszkańców. Twierdzą oni, że huk samolotów wielokrotnie przekracza normę.

Decyzja wojewody zobowiązuje wojsko do wyznaczenia trzech punktów pomiarowych na granicach stref. Wojewoda otrzymywałby do 31 stycznia każdego roku raport z pomiarów.

Do Sądu Okręgowego w Poznaniu wpłynęło już kilkaset pozwów o wypłatę odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości ze względu na oddziaływanie lotniska wojskowego. Kilka takich spraw zakończyło się już wyrokami zasądzającymi odszkodowanie.

Przeciwko stacjonowaniu w Krzesinach samolotów F-16 protestuje też grupa mieszkańców, zrzeszonych w stowarzyszeniu Ekologiczne Marlewo, którzy domagają się przeniesienia lotniska w inne miejsce.

W sumie w Poznaniu-Krzesinach znajduje się 41 samolotów.