Minister spraw wewnętrznych i administracji Marek Biernacki powiedział w Brukseli, że jest otwarty na propozycje wspólnych, niemiecko-polskich patroli, które kontrolowałyby naszą granicę z Rosją, Białorusią i Ukrainą.

To wypowiedź bez precedensu, gdyż w Unii Europejskiej pilnowanie granic to wewnętrzna sprawa każdego z państw członkowskich. Przypomniał o tym polskiemu ministrowi szef MSW Belgii. Czy Warszawa zgodziłaby się na propozycję, która pojawiła się w niemieckiej prasie, by Niemcy wspólnie z Polakami kontrolowali granicę polsko-ukraińską? Minister Biernacki bez wahania odpowiedział: "Polska jest otwarta na wszelkie propozycje. Po naszym wejściu do Unii Europejskiej wszystko jest możliwe". Z kolei minister spraw zagranicznych Belgii przypomniał, że sprawa kontroli granic zewnętrznych wciąż jest kwestią suwerenności państw członkowskich Unii. Belgijski minister mówił, że należy najpierw wzmocnić współpracę w ramach istniejących struktur. Powiedział nawet, że wspólne kontrole holendersko-belgijskie w czasie Euro 2000 musiały być ratyfikowane przez parlamenty narodowe, gdyż jest to kwestia drażliwa. Posłuchaj relacji korespondentki radia RMF z Brukseli, Katarzyny Szymańskiej-Borgignon:

14:45