Przeczytaj informacje o utrudnieniach w ważniejszych miastach Górnego Śląska, tj. Katowicach, Rudzie Śląskiej, Częstochowie, Bielsku-Białej, Bytomiu, Chorzowie, Jaworznie i Tychach.

W większości miast wprowadzone będą zmiany organizacji ruchu w okolicach cmentarzy. Zmiany w głównych miastach województwa śląskiego, które mogą być powodem utrudnień w ruchu w centrach miast lub na drogach krajowych:

Katowice:

Cmentarz przy ul. Sienkiewicza:

Ruch kołowy od ulicy Powstańców zostanie zamknięty - za wyjątkiem inwalidów i mieszkańców posesji. Zaparkować będzie można na pl. Sejmu Śląskiego i przy ul. W. Stwosza. Zalecany jest objazd ul. Jagiellońską.

Cmentarz przy ul. Plebiscytowej:

Od ul. Powstańców do ul. W. Stwosza obowiązuje ruch jednokierunkowy. Samochody parkować można po lewej stronie ul. Plebiscytowej, miejsca postojowe znajdują się również na ul. Czempiela i W. Stwosza oraz na ścieżce rowerowej wzdłuż ul. Damrota i Plebiscytowej.

Cmentarz przy ul. Damrota:

Zamknięty dla ruchu zostanie odcinek od ul. Powstańców do ul. Przemysłowej. Parkingi zlokalizowano przy ul. Przemysłowej, przy D.H „Belg” oraz przy ul. Damrota. Zaleca się objazdy ulicami: Przemysłową, Graniczną i Powstańców.

Cmentarz przy ul. Brackiej:

Zamknięty zostanie prawy pas ul. Brackiej na odcinku od ul. Chorzowskiej do ul. Braci Reńców. Zaparkować będzie można przy ul. Złotej, na placu przy stacji paliw i przy ul. Brackiej.

Cmentarz przy ul. Wróblewskiego:

Od ul. Podhalańskiej do ul. Wrocławskiej wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy. Zaparkować można przy cmentarzu i przy ul. Nowotarskiej.

Cmentarza ul. Murckowska:

Na odcinku od wylotu z A4 do wyjazdu z ul. Porcelanowej wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania.

Cmentarz przy ul. Panewnickiej:

Zamknięty dla ruchu zostanie odcinek od ul. Medyków do ul. Bronisławy, a na ul. Bronisławy od ul. Panewnickiej do ul. Śląskiej wprowadzony będzie ruch jednokierunkowy. Parkingi: przy pl. Kościelnym i pobliskich ulicach.

Cmentarz przy ul. Cmentarnej:

Cały odcinek ul. Cmentarnej zostanie zamknięty dla ruchu samochodów. Zaparkować będzie można przy ul. Oswobodzenia.

Cmentarz przy ul. Gliwickiej:

Zamknięty i przeznaczony na miejsca parkingowe zostanie prawy pas ruchu ul. M. Gepert-Meyer w kierunku ul. Sądowej. Samochody parkować można przy ulicach: M. Gepret-Meyer, Gliwickiej i Ondraszka.

Częstochowa:

Cmentarz Kule:

Wyłączone z ruchu samochodów - z wyjątkiem MPK i TAXI - będą następujące odcinki ulic: Dekabrystów (od Rolniczej do Cmentarnej), Wały Dwernickiego (od Cmentarnej do Fieldorfa-Nila), Cmentarnej (od Tartakowej do bramy cmentarza).

Ruch jednokierunkowy wprowadzony zostanie na ul. Rolniczej - od ul. Dekabrystów, dalej Promenadą do ul. Brzeźnickiej, którą można będzie wyjechać w stronę alei Wyzwolenia (w prawo) lub do ul. Dekabrystów (w lewo).

Zaparkować będzie można na ul. Fieldorfa-Nila na odcinku od Promenady do przystanku MPK przy wejściu na teren cmentarza. Duży parking na około 150 miejsc znajduje się na końcu ul. Rolniczej przy Promenadzie.

Cmentarz św. Rocha:

Wyłączony z ruchu samochodów będzie odcinek ul. św. Jadwigi (z wyjątkiem autobusów MPK i TAXI ) od ul. św. Rocha do ul. ks. Kubiny. Od strony południowej do cmentarza można będzie dojechać ulicami: św. Jadwigi oraz jednokierunkowo ul. Wyszyńskiego, Ewy, ks. T. Kubiny. Ruch jednokierunkowy obowiązywał będzie na ul. Sikorskiego - wjazd od ul. św. Krzysztofa, wyjazd na ul. Bialską.

Cmentarz na Błesznie:

Ul. Bohaterów Katynia będzie jednokierunkowa z wjazdem od al. Wojska Polskiego i wyjazdem w kierunku skrzyżowania z ul. Jesienną i ul. Rakowską. Ruch jednokierunkowy nie będzie jednak dotyczył autobusów MPK, dla których przewidziano ruch dwukierunkowy na odcinku od ul. Limbowej do ul. Bienia. Od ul. Bienia będzie ustawiony zakaz wjazdu - z wyjątkiem autobusów MPK. Ponadto ruch jednokierunkowy obowiązywał będzie na ul. Osikowej oraz ul. Limbowej. Ul. Palmowa będzie całkowicie wyłączona z ruchu samochodów.

Ruch będzie się odbywał w strefie ograniczonej prędkości do 30 km/h.

Zaparkować będzie można po stronie zachodniej, natomiast postój i zatrzymywanie po stronie wschodniej ul. Bohaterów Katynia będzie zabroniony od skrzyżowania z ul. Palmową w kierunku ul. A. Bienia. Wjazd w ul. Bohaterów Katynia od strony skrzyżowania z ul. Bienia jest zabroniony.

Cmentarz na Stradomiu:

Ruch jednokierunkowy wprowadzony zostanie na odcinku ul. Piastowskiej od skrzyżowania z ul. Kawodrzańską do Przestrzennej z parkowaniem po stronie południowej ul. Piastowskiej. Dodatkowo przewidziano przystanki komunikacji publicznej dla linii nr 17 na ul. Piastowskiej: za skrzyżowaniem z ul. Matejki i ul. Zaciszańską oraz przy wejściu głównym na Cmentarz. Wjazd w ul. Piastowską od strony ul. Przestrzennej będzie zabroniony.

Cmentarz na Lisińcu:

Zmiany polegać będą na ograniczeniu parkowania w ciągu ul. Białostockiej po stronie wschodniej od wjazdu na drogę dojazdową do Cmentarza do ul. Radomskiej. Parkowanie będzie możliwe na wyznaczonym parkingu oraz jezdni w rejonie cmentarza.

Cmentarz przy ul. Zbawiciela w Gnaszynie:

Ruch jednokierunkowy zostanie wprowadzony od ul. Drzewnej do ul. Cmentarnej w Blachowni. Wyznaczono parkowanie po prawej stronie ulicy.

Bielsko-Biała:

Cmentarz przy ul. Grunwaldzkiej:

Ruch jednokierunkowy zostanie wprowadzony na ul. Wita Stwosza - od ul. Grunwaldzkiej do ul. Piastowskiej - oraz na ul. Kossaka -od ul. Piastowskiej do ul. Grunwaldzkiej. Na ul. Wita Stwosza dopuszczono postój po prawej stronie przy krawężniku.

Cmentarz przy ul. Cmentarnej:

Ruch jednokierunkowy obowiązywać będzie na ul. Dawnej - od ul. Zapolskiej do ul. Żywieckiej - oraz na ul. Akademii Umiejętności -od ul. Cmentarnej do ul. Zapolskiej.

Cmentarz komunalny przy ul. Karpackiej:

Zakaz ruchu - z wyjątkiem mieszkańców - na ul. Łuczników, a także - już bez wyjątków - na ul. Łamanej. Po prawej stronie ul. Działowej obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania. Jednokierunkowy ruch okrężny wprowadzony zostanie na parkingach przy cmentarzu.

Wjazd na parkingi z ul. Karpackiej możliwy wyłącznie na zasadzie skrętu w prawo od centrum miasta, od Kamienicy - zakaz skrętu w lewo. Postój na placu przed cmentarzem będzie zakazany. Dodatkowe parkingi zlokalizowane zostaną przy budynku Zieleni Miejskiej (dwa, obydwa dla inwalidów) oraz przy Domu Kultury w Kamienicy.

Tychy

Ruch jednokierunkowy wprowadzony zostanie na ulicach Nowokościelnej, Cmentarnej, Kościelnej (od ul. Oświęcimskiej do ul. Krzywej). Na ul. Oświęcimskiej po północnej stronie będą ustawione znaki zakazu zatrzymywania się - z wyjątkiem autobusów MZK.

Na wlocie do ul. Bratków obowiązywać będzie zakaz wjazdu - by wyjazd z parkingu był dozwolony tylko w jednym kierunku. 1 listopada ruchem na skrzyżowaniu ulic Goździków i Dzwonkowa oraz na skrzyżowaniu ulic Mikołowskiej, Katowickiej i Oświęcimskiej kierować będzie policja.

Bytom:

Nadzorem zostaną objęte cmentarze, znajdujące się przy głównych ciągach komunikacyjnych. Policjanci będą kierować ruchem w Szombierkach przy ul. Zabrzańskiej i Modrzewskiego, w Łagiewnikach - przy ul. Chorzowskiej, a także przy ulicach: Kraszewskiego, Piekarskiej, Witczaka i Powstańców Śląskich.

Odcinek ul. Powstańców Śląskich od skrzyżowania z ul. Piekarską do skrzyżowania z ul. Oświęcimską zostanie wyłączony z ruchu samochodów. Objazd będzie możliwy ulicami: Kruszcową, Prusa i Mickiewicza.

Przy chodniku przy cmentarzu Mater Dolorosa na odcinku od ulicy Żeromskiego do Prusa nie będzie wolno zatrzymywać ani parkować pojazdów.

Ruch jednokierunkowy wprowadzony zostanie na ulicach: 9 Maja (od Prywatnej do Wyszyńskiego), Szafranka (od Staffa do Alojzjanów), a także na ul. Kwiatowej w kierunku Mickiewicza.

Chorzów:

Ul. Cmentarna na odcinku od Hajduckiej do Urbanowicza zostanie wyłączona z ruchu samochodów. Ul. Dąbrowskiego w rejonie kościoła św. Ducha, a więc na odcinku od łącznicy z DTŚ do ul. Hankego, będzie objęta zakazem zatrzymywania się - miejscami przeznaczonymi do parkowania będą ulice na terenie osiedla "RUCH" oraz ulice Wolskiego i Powstańców od ul. Omańkowskiej do ul. Hajduckiej. Ul. Kalusa - od ul. Kasprowicza - zostanie całkowicie wyłączona z ruchu kołowego. Również odcinek ul. Drzymały - pomiędzy ul. Dąbrowskiego i bramą cmentarza - zostanie całkowicie wyłączony z ruchu.

Przy ul. Janasa (od ul. 3 Maja do ul. Opolskiej) zlokalizowane zostaną miejsca parkingowe po prawej stronie, z kolei przy ul. Mariańskiej (od ul. Wojciecha do ul. Janasa) - po lewej stronie ulicy. Parkować można też w ciągu ul. Łagiewnickiej od ronda do ul. Niedurnego.

Jaworzno:

Ze względu na przebudowę ulicy Grunwaldzkiej w śródmieściu ruch na ul. Paderewskiego pozostanie dwukierunkowy. Również przy pozostałych jaworznickich cmentarzach obowiązywać będzie istniejąca organizacja ruchu.

Przy wjeździe na cmentarz na Wilkoszynie wydzielone zostaną dodatkowe miejsca parkingowe przy budynku administracyjnym.

Ruda Śląska:

Od ul. Wolności wjazd możliwy będzie jednokierunkowymi ulicami: Brańskiego i Kościelną, a wyjazd - również jednokierunkowymi ulicami: Staszica oraz Porębską w kierunku ul. Zabrzańskiej. Zaparkować można wzdłuż ul. Brańskiego po lewej stronie i na odcinku jednokierunkowym ul. Kościelnej. Na odcinku ul. Porębskiej wzdłuż cmentarza będzie obowiązywał zakaz ruchu - za wyjątkiem dojazdu osób niepełnosprawnych do parkingu.

Odcinek ul. Przedszkolnej oraz ul. Fabrycznej będzie jednokierunkowy. Kierowcy mogą skorzystać z parkingów pomiędzy placówkami handlowymi oraz na ulicach Przedszkolnej i Fabrycznej po lewej stronie.

W dzielnicy Orzegów parkowanie będzie dozwolone na ulicach Hlonda i Bytomskiej po lewej stronie, ulice te będą jednokierunkowe. W dzielnicy Bykowina na jednokierunkowej ul. 11 Listopada parkowanie będzie możliwe po lewej stronie. Parkować będzie można także na odcinku ul. Potyki, gdzie zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy.

Na ul. 1 Maja parkowanie będzie dozwolone na wydzielonym pasie postojowym pomiędzy cmentarzem a skrzyżowaniem z ul. Nowy Świat oraz na ulicach Chłopskiej i Strzelców Bytomskich, na których ruch będzie jednokierunkowy. Parkowanie będzie też możliwe na ul. Brodzińskiego, a osoby niepełnosprawne będą mogły zostawić samochód na wyznaczonym miejscu na ul. 1 Maja.

W dzielnicy Wirek ulice 1 Maja, Polna, Ściegiennego, Czajkowskiego, Zdziebkowskiej, Magdziorza i Brata Alberta będą jednokierunkowe, a parkować będzie można po ich lewej stronie. Dla osób niepełnosprawnych wydzielony zostanie parking na ul. Brata Alberta.

W dzielnicy Nowy Bytom ul. Ratowników będzie jednokierunkowa, parkowanie po jej lewej stronie.

W dzielnicy Kochłowice ruch na ul. Oświęcimskiej pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Kochłowicką i Wrocławską oraz na ul. Wrocławskiej będzie jednokierunkowy. Miejsca postojowe zostaną wyznaczone na ulicach Oświęcimskiej i Krakowskiej. Na ul. Wyzwolenia dopuszczony będzie postój tylko dla osób niepełnosprawnych.

W dzielnica Bielszowice za zgodą kopalni będzie możliwy postój na parkingu przy cmentarzu. Osoby niepełnosprawne będą miały wyznaczone stanowiska przed bramą cmentarza.