Koncepcja „dwutorowej Europy” nie oznacza, że niektóre państwa muszą pozostać w europejskiej drugiej lidze.

Klub najściślej powiązanych krajów Piętnastki powinien być w przyszłości otwarty dla wszystkich chętnych - powiedział po spotkaniu w Paryżu z szefem Komisji Europejskiej Romano Prodim prezydent Francji Jacques Chirac.

Chirac chciał w ten sposób uspokoić byłego premiera Włoch, który nie ukrywał, że nie bardzo się mu podoba koncepcja stworzenia w jednoczącej się Europie tak zwanej "grupy pionierskiej", silniej zintegrowanej, niż reszta Unii.

Wielu obserwatorów podkreśla, że francuska wizja Unii jest nadal bardzo niejasna – w rozmowie z Prodim Chirac wiele mówił o doniosłej roli, pełnionej przez Komisję Europejską. Tymczasem wiadomo, że bliscy współpracownicy francuskiego prezydenta przygotowują projekt Konstytucji Europejskiej, która zakłada m.in. likwidację Komisji w Brukseli.

21:20