Około 450 tys. uczniów III klas gimnazjów w całym kraju przystąpiło do rozwiązywania testów z języków obcych - trzeciej, ostatniej części egzaminu gimnazjalnego. We wtorek uczniowie pisali test z wiedzy humanistycznej, w środę - z wiedzy matematyczno-przyrodniczej. Po południu na www.rmf24.pl, a jutro w "Gazecie Wyborczej" znajdziecie arkusze zadań.

Wynik testu z języka obcego - inaczej niż w przypadku testów z wiedzy humanistycznej i wiedzy matematyczno-przyrodniczej - nie ma wpływu na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Test ma tylko diagnozować znajomość języka przez ucznia.

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie może przystąpić do egzaminu, będzie go pisać w drugim terminie - w czerwcu.

Czwartek jest w gimnazjach dniem wolnym od lekcji.