Gdynia z tytułem "Miasto Filmu" UNESCO

Środa, 10 listopada 2021 (13:51)

​Gdynia została przyjęta do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO jako "Miasto Filmu". Ten tytuł otrzymały też Cannes i Kluż-Napoka. Przedstawiciele władz miasta w środę opowiadały o kulisach starania się o tytuł.

Konferencja prasowa w sprawie przyznania Gdyni tytułu "Miasto Filmu" przez UNESCO odbyła się dzisiaj w Gdyńskim Centrum Filmowym.

Wzięli w niej udział prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Miasta Gdyni Maja Wagner oraz dyrektor Gdyńskiego Centrum Filmowego i Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych Leszek Kopeć.

Prezydent Szczurek powiedział, że po wielu latach przygotowań zrealizował się cel, który miasto postawiło sobie w planach.

To nie tylko bardzo prestiżowe uznanie dokonań Gdyni w tym zakresie, nie tylko docenienie tego wszystkiego, co w obszarze kultury i filmu dzieje się w Gdyni od lat, co jest realizowane przez politykę miejską, ale co najważniejsze, przez wspaniałych gdyńskich partnerów, którzy realizują bardzo konsekwentnie politykę miasta - mówił Szczurek i podkreślił, że w strategii rozwoju miasta film ma swoje szczególne znaczenie i moment wpisania Gdyni do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO jako "Miasto Filmu" jest przypieczętowaniem wieloletnich działań.

Prezydent Szczurek dodał, że wpis na listę, to nie tylko prestiż, ale również otwarcie dróg do współpracy.

Otwarcie się na współpracę europejską, to wielka szansa i potencjał. Wiem, że w naszym gdyńskim środowisku filmowym zrealizujemy, to wzorowo - mówił Szczurek.

Naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Miasta Gdyni Maja Wagner dodała, że Gdynia starała się o przyjęcie Sieci Miast Kreatywnych UNESCO od początku roku 2021.

To był wieloletni proces budowania marki filmu i silnego filmu w Gdyni (...). To także konsekwentna polityka wspierania organizacji pozarządowych, sektora kreatywnego, który jest w Gdyni bardzo silny i bardzo różnorodny - tłumaczyła Wagner.

Dyrektor Gdyńskiego Centrum Filmowego i Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych Leszek Kopeć powiedział, że w przyszłości planuje inaugurację projektów związanych z nowymi technologiami - cyfrowego centrum filmowego, które będzie interaktywną platformą cyfrową z filmami m.in. dla osób niedowidzących i niedosłyszących.

UNESCO przyznaje tytuł miasta kreatywnego w siedmiu dziedzinach: literatura, muzyka, film, sztuki wizualne, design, rzemiosło i sztuka ludowa oraz gastronomia. Obecnie Sieć Miast Kreatywnych UNESCO zrzesza 295 miast w 90 krajach.

Artykuł pochodzi z kategorii: Polska