Porozumienie o współpracy podczas restrukturyzacji szpitali zawarł gdański region "Solidarności" i urząd marszałkowski, którym rządzi PO - pisze "Gazeta Wyborcza". Samorząd zobowiązał się konsultować ze związkami przekształcenia w podległych mu szpitalach.

Chodzi o zmiany skutkujące "ograniczeniem zakresu i dostępu do usług medycznych" lub "nową formą prawną działalności". Marszałek zgodził się również, by przetargi na wybór prywatnego inwestora obserwowało trzech przedstawicieli "S".

Dodatkowo ewentualny inwestor w szpitalu będzie musiał przedstawić propozycję pakietu socjalnego. Zarząd województwa obiecał, że będzie brał pod uwagę jakość pakietu przy wyborze inwestora, a "S" zgodziła się, by pakiet obowiązywał nawet wtedy, gdy związek go oprotestuje.