Gdańskie szpitale nie muszą płacić zaległości z tytułu podatku od nieruchomości. Prezydent miasta umorzył zadłużenie wynoszące ponad 2 miliony 350 tysięcy złotych. Jak tłumaczy magistrat, zrobił to z uwagi na trudną sytuację szpitali.

Oddłużenie objęło przede wszystkim te szpitale, które zaczęły restrukturyzację. Są to m.in. Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Płuc, Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha Adalberta w Gdańsku Zaspie, Pomorskie Centrum Traumatologii - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika oraz Szpital Marynarki Wojennej wraz z przychodnią.

W latach 2003 - 2005 prezydent Gdańska umorzył podatek od jednostek służby zdrowia na kwotę ponad 700 tys. zł.