Gdańsk Europejską Stolicą Wolontariatu 2022!

Sobota, 5 grudnia 2020 (20:57)

Miasto Gdańsk zostało wybrane na Europejską Stolicę Wolontariatu 2022 roku. Tytuł jest docenieniem dotychczasowych działań społecznych podejmowanych przez mieszkańców.

Gdańsk walczył o tytuł z tureckim Izmirem, hiszpańskim Madrytem i włoską Gorizią. Ogłoszenie wyników nastąpiło w Padwie, gdzie odbywała się gala Europejskiego Centrum Wolontariatu.

Mamy to! Gdańsk jest Europejską Stolicą Wolontariatu 2022. Z całego serca gratuluję wszystkim wolontariuszkom i wolontariuszom działającym w naszym mieście, w naszej metropolii. To duży zaszczyt, duży honor, ale też wiele zadań przed nami
- stwierdziła prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Ten tytuł przypadł nam w naprawdę w roku szczególnym - z jednej strony właśnie panuje pandemia koronawirusa, ale z drugiej mamy 40-lecie powstania Solidarności. I to jest właśnie bardzo ważne, że Solidarność, nie jest zamkniętym znaczkiem w muzeum, ale czymś, co mamy na co dzień. Duża radość i wiemy, że będziemy działać dalej. Żeby wolontariuszek i wolontariuszy było jeszcze więcej - podkreśliła. 

Tytuł Europejska Stolica Wolontariatu przyznawany jest przez Europejskie Centrum Wolontariatu w ogólnoeuropejskim otwartym konkursie, który ma na celu promowanie i docenienie wolontariatu oraz organizacji angażujących lokalnych wolontariuszy. Miasta uczestniczące w konkursie, po złożeniu aplikacji, przygotowują prezentację oraz film pokazujący zaangażowanie wolontariuszy. Laureatów wyłania międzynarodowe jury złożone m.in. z przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji unijnych oraz osób prywatnych zaangażowanych w działalność społeczną.

Tytuł jest z jednej strony docenieniem dotychczasowych działań społecznych podejmowanych przez mieszkańców danego miasta, a z drugiej - wyzwaniem polegającym na europejskiej promocji wolontariatu w 2022 roku.

Artykuł pochodzi z kategorii: Polska

Maciej Nycz

RMF/PAP