Polska zmierza do osiągnięcia konsensusu w sprawie Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej – oświadczyła minister spraw zagranicznych Anna Fotyga. Zastrzegła jednak, że wszystko będzie jasne dopiero na czerwcowym szczycie Unii.

"Rzeczpospolita" napisała, że Polska jest gotowa do ustępstw w sprawie eurokonstytucji. Powołując się na kręgi dyplomatyczne, dziennik twierdzi, że nieustępliwa dotychczas w sprawie traktatu Warszawa chce złagodzić swoje stanowisko. Fotyga oświadczyła w tej sprawie, że "trudno jej komentować doniesienia prasowe".

Wiem jedno: intensywna praca polskich przedstawicieli, konsultacje dwustronne – także prezydenta, premiera i moje – powodują, że jesteśmy umiarkowanymi optymistami, jeśli chodzi o możliwość osiągnięcia pewnego porozumienia – powiedziała szefowa polskiej dyplomacji.

Według niej, choć poglądy kilku państw są "poglądami zbieżnym", ostateczna ocena możliwości porozumienia nastąpi tuż przed czerwcowym szczytem Unii. Minister podkreśliła, że jesteśmy dopiero we wstępnej fazie rozmów i na razie trudno przesądzić ich rezultat. Nie mogę potwierdzić łagodzenia naszego stanowiska, ono zawsze było otwarte, zmierzamy do osiągnięcia konsensusu – zaznaczyła.

Fotyga oceniła, że toczące się negocjacje z Amerykanami w sprawie umieszczenia w Polsce elementów tarczy antyrakietowej są interesujące. Nie przesądzamy ostatecznego rezultatu – podkreśliła. Strona amerykańska jest już po rozmowach z partnerami czeskimi. Sądzimy, że potrzebny jest jeszcze czas na ostateczne wyjaśnienie wątpliwości – powiedziała szefowa polskiej dyplomacji.

Główny negocjator amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej, zastępca sekretarza stanu John Rood w czwartek odbędzie rozmowy w sprawie ulokowania w Polsce elementów tarczy antyrakietowej. Jeżeli stanowiska stron Polski i USA będą zbieżne, zostanie powołany zespół negocjacyjny. Możliwe, że ogłoszenie generalnej politycznej decyzji w sprawie zgody na zainstalowanie w Polsce elementu "tarczy" zapadnie w czerwcu. 8 czerwca do Polski przybywa z wizytą prezydent Stanów Zjednoczonych George W. Bush.