Małopolska Inspekcja Transportu Drogowego zatrzymała autobus z dziećmi, który miał wyjechać z Krakowa do Grecji. Inspektorzy zakwestionowali zaświadczenia o czasie pracy trzech kierowców. Wynikało z nich, że ci przez ostatnie dni wypoczywali, jednak w bazie danych ITD zapisano, że kierowcy byli w tym czasie w trasie.

Po dokładnym sprawdzeniu dokumentów okazało się że zostały sfałszowane przez właścicielkę firmy przewozowej z Bielska Białej.