Wyższy poziom Odry we Wrocławiu to efekt spuszczania wody ze zbiorników retencyjnych. To bardzo precyzyjna operacja - prowadzona pod kontrolą hydrologów. Mimo to Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega mieszkańców, że możliwe są podtopienia.

Woda wezbrała od pół metra do metra powyżej stanu ostrzegawczego, w zależności od punktu miasta. Centrum Kryzysowe twierdzi, że prawdopodobieństwo wylania przez rzekę zmniejsza się z każdą godziną.