Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości oficjalnie zaprotestował przeciw planom sprzedaży piwa na stadionach - informuje "Nasz Dziennik". W specjalnym oświadczeniu przewodniczący zespołu ks. bp. Tadeusz Bronakowski apeluje do rządu i klubów parlamentarnych o wprowadzenie poprawek do proponowanych zapisów, które uniemożliwią handel piwem na stadionach.

Zwraca też uwagę, że gdyby wprowadzono możliwość sprzedaży alkoholu na obiektach sportowych, byłoby to niezgodne nie tylko z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, ale również z Narodowym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjętym przez rząd w marcu tego roku.

Przeciwko tej propozycji polskiego rządu protestować będzie także m.in. Katolickie Stowarzyszenie Sportowe RP.