Egzamin ósmoklasisty 2021. Będziemy mieli dla Was arkusze i rozwiązania

Poniedziałek, 24 maja (08:16)

Ponad 360 tys. uczniów VIII klas szkół podstawowych zmierzy się we wtorek z testem z języka polskiego, w ramach trzydniowego egzaminu ósmoklasisty. Na RMF24.pl będziemy publikowali arkusze oraz rozwiązania.

Egzamin ósmoklasisty to konsekwencja wprowadzenia reformy edukacji - wydłużenia nauki w szkołach podstawowych z sześciu do ośmiu lat. Przeprowadzany będzie po raz trzeci - po raz pierwszy uczniowie klas VIII zdawali go w 2019 roku.

  • W pierwszym dniu egzaminu ósmoklasisty, we wtorek, uczniowie będą pisać egzamin z języka polskiego,
  • W drugim dniu, w środę, będzie egzamin z matematyki,
  • W trzecim dniu, w czwartek, będzie egzamin z języka obcego.

Największa grupa ósmoklasistów - 96,66 proc. - zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpi 2,92 proc. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpi łącznie 0,42 proc. ósmoklasistów.

Po zakończeniu każdego egzaminu na RMF24.pl będziemy publikowali arkusze oraz propozycje rozwiązań zadań. 

Prace ósmoklasistów będą sprawdzane przez egzaminatorów, a wyniki przesłane do szkół przez okręgowej komisje egzaminacyjne. Uczniowie poznają wyniki 2 lipca, a 9 lipca otrzymają zaświadczenie.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. 

Reżim sanitarny

Egzaminy będą odbywały się w reżimie sanitarnym, podobnie jak matury czy marcowe próbny egzaminy:

  1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami Covid-19.
  2. Na egzamin nie może przyjść osoba, która przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
  3. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Po zajęciu miejsc na sali egzaminacyjnej uczniowie będą mogli zdjąć maseczki.
  4. Przy wejściu do szkoły i w sali egzaminacyjnej powinien być płyn do dezynfekcji rąk.
  5. Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.
  6. Każdy uczeń ma korzystać z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, itd. Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów. 

Artykuł pochodzi z kategorii: Polska

Adam Zygiel

RMF24-PAP