Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Janusz Kaczmarek przyjął dymisje zastępców komendanta głównego policji - Waldemara Jarczewskiego i Jacka Sobolewskiego.

Nazwisko Jarczewskiego pojawiało się w kontekście dymisji Ludwika Dorna. Wicepremier jeszcze jako szef MSWiA miał bronić Jarczewskiego przez zarzutami o rzekome kontakty ze skorumpowanym byłym senatorem Stokłosą. Jednak specjalna komisja powołana przez premiera to wykluczyła.

Zastępcy Komendanta złożyli dymisje 13 lutego. Uzasadnili je chęcią ułatwienia nowemu komendantowi podejmowania decyzji personalnych, co do najbliższych współpracowników.