Dziś Trybunał Konstytucyjny po raz drugi spróbuje zająć się skargą Lewicy na ustawę dezubekizacyjną. Ponad dwa miesiące temu sędziom nie udało się wydać orzeczenia, bo ich głosy rozłożyły się po równo - 7:7.

Trybunał nie był w stanie wydać wyroku i musiał ponownie otworzyć zamkniętą rozprawę. Sędziów jest 15. Na poprzedniej rozprawie dotyczącej ustawy obniżającej emerytury byłym funkcjonariuszom organów bezpieczeństwa państwa i byłym członkom Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, nie było sędziego Mariana Grzybowskiego.Jak dowiedziała się Gazeta Wyborcza i tym razem go nie będzie. Jest na delegacji w Mołdawii.

Średnia emerytura byłych funkcjonariuszy służb PRL wynosi teraz 2 351 zł i wciąż jest wyższa niż zwykłego emeryta, który dostaje przeciętnie 1 632 zł.

Część b. esbeków - nie wiadomo ilu - dostaje świadczenia z zakładów emerytalnych ABW i AW. Chodzi o te osoby, które pozytywnie przeszły weryfikację i zostały przyjęte do UOP. Ponad 7 świadczeniobiorców MSWiA odwołało się już do sądów od decyzji o obniżce świadczeń.