Ostatnia grupa około 60 oficerów Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego ze Szczecina odleciała na misję do Afganistanu. Dołączą oni do 70 żołnierzy, którzy wyruszyli do Kabulu w zeszłym tygodniu.

Oficerowie i podoficerowie korpusu, łącznie około 130 żołnierzy, będą w Afganistanie nawet pół roku. Zdecydowana większość z nich będzie służyć w Połączonym Dowództwie Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa w Kabulu, które zajmuje się prowadzeniem operacji w Afganistanie.

Do drugiego wyjazdu żołnierze przygotowywali się od ubiegłego roku, biorąc udział w ćwiczeniach i szkoleniach. Ponadto mają już doświadczenie zdobyte na misjach. Dwa lata temu, rok po uzyskaniu certyfikatu pełnej gotowości operacyjnej, około 160 oficerów i podoficerów jednostki spędziło w Afganistanie pół roku.