Około 450 tys. uczniów III klas gimnazjów w całym kraju piszą test z wiedzy matematyczno-przyrodniczej. Druga część egzaminu gimnazjalnego sprawdzi wiedzę z biologii, geografii, chemii, fizyki i matematyki. Arkusze i przykładowe rozwiązania znajdziecie po południu na www.rmf24.pl.

We wtorek uczniowie pisali pierwszą część egzaminu - test z wiedzy humanistycznej. Zobacz przykładowe rozwiązanie testów.

Wszyscy uczniowie w Polsce będą pisać takie same testy. Prace zostaną zakodowane; sprawdzać je będą egzaminatorzy z okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Arkusze testów i przykładowe rozwiązania znajdziecie po południu na stronie www.rmf24.pl.

Jutro uczniowie będą pisać test z języka obcego.

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie może przystąpić teraz do egzaminu będzie go pisać w drugim terminie - w czerwcu. Wynik egzaminu będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej.

Środa jest w gimnazjach dniem wolnym od lekcji.